Siêu thị điện 24h

Trang chủ Đèn chùm pha lê

Đèn chùm pha lê

  Đèn chùm pha lê Euroto C-225/6

  13.380.000 đ 22.300.000 đ
  ✅Điện áp: 220-240V. ✅Chất liệu: pha lê K9. ✅Kích thước: Ø720*H650mm. ✅Số lượng bóng: 6 bóng. ✅Đuôi đèn: E14.

  Đèn chùm pha lê Euroto C-226/8

  18.300.000 đ 30.500.000 đ
  ✅Điện áp: 220-240V. ✅Chất liệu: pha lê K9. ✅Kích thước: Ø820*H650mm. ✅Số lượng bóng: 8 bóng. ✅Đuôi đèn: E14.

  Đèn chùm pha lê Euroto C-227/10+5

  32.700.000 đ 54.500.000 đ
  ✅Điện áp: 220-240V. ✅Chất liệu: pha lê K9. ✅Kích thước: Ø1020*H800mm. ✅Số lượng bóng: 15 bóng. ✅Đuôi đèn: E14.

  Đèn chùm pha lê Euroto C-228/12+6

  44.100.000 đ 73.500.000 đ
  ✅Điện áp: 220-240V. ✅Chất liệu: pha lê K9. ✅Kích thước: Ø1200*H1350mm. ✅Số lượng bóng: 18 bóng. ✅Đuôi đèn: E14.

  Đèn chùm pha lê Euroto C-229/24+10+6

  100.800.000 đ 168.000.000 đ
  ✅Điện áp: 220-240V. ✅Chất liệu: pha lê K9. ✅Kích thước: Ø1600*H2300mm. ✅Số lượng bóng: 40 bóng. ✅Đuôi đèn: E14.

  Đèn chùm pha lê Euroto C-231/6

  7.080.000 đ 11.800.000 đ
  ✅Điện áp: 220-240V. ✅Chất liệu: pha lê K9. ✅Kích thước: Ø730*H380mm. ✅Số lượng bóng: 6 bóng. ✅Đuôi đèn: E14.

  Đèn chùm pha lê Euroto C-232/8

  8.700.000 đ 14.500.000 đ
  ✅Điện áp: 220-240V. ✅Chất liệu: pha lê K9. ✅Kích thước: Ø880*H380mm. ✅Số lượng bóng: 8 bóng. ✅Đuôi đèn: E14.

  Đèn chùm pha lê Euroto C-233/6

  7.080.000 đ 11.800.000 đ
  ✅Điện áp: 220-240V. ✅Chất liệu: pha lê K9. ✅Kích thước: Ø730*H380mm. ✅Số lượng bóng: 6 bóng. ✅Đuôi đèn: E14.

  Đèn chùm pha lê Euroto C-234/8

  8.700.000 đ 14.500.000 đ
  ✅Điện áp: 220-240V. ✅Chất liệu: pha lê K9. ✅Kích thước: Ø880*H380mm. ✅Số lượng bóng: 8 bóng. ✅Đuôi đèn: E14.

  Đèn chùm pha lê Euroto C-235/8+4

  11.700.000 đ 19.500.000 đ
  ✅Điện áp: 220-240V. ✅Chất liệu: pha lê K9. ✅Kích thước: Ø880*H500mm. ✅Số lượng bóng: 12 bóng. ✅Đuôi đèn: E14.

  Đèn chùm pha lê Euroto C-236/10+5

  15.480.000 đ 25.800.000 đ
  ✅Điện áp: 220-240V. ✅Chất liệu: pha lê K9. ✅Kích thước: Ø1080*H500mm. ✅Số lượng bóng: 15 bóng. ✅Đuôi đèn: E14.

  Đèn chùm pha lê Euroto CFL-01

  55.800.000 đ 93.000.000 đ
  ✅Điện áp: 220-240V. ✅Chất liệu: pha lê K9. ✅Số lượng hạt pha lê: 692 hạt. ✅Kích thước: Ø1200*H1800mm. ✅Số lượng bóng: 60 bóng. ✅Đuôi đèn: E14.

  Đèn chùm pha lê Euroto CFL-02

  53.880.000 đ 89.800.000 đ
  ✅Điện áp: 220-240V. ✅Chất liệu: pha lê K9. ✅Số lượng hạt pha lê: 505 hạt. ✅Kích thước: Ø1200*H1800mm. ✅Số lượng bóng: 43 bóng. ✅Đuôi đèn: E14.

  Đèn chùm pha lê Euroto CFL-07

  41.400.000 đ 69.000.000 đ
  ✅Điện áp: 220-240V. ✅Chất liệu: pha lê K9. ✅Số lượng hạt pha lê: 492 hạt. ✅Kích thước: Ø1000*H1500mm. ✅Số lượng bóng: 45 bóng. ✅Đuôi đèn: E14.

  Đèn chùm pha lê Euroto CFL-08

  34.200.000 đ 57.000.000 đ
  ✅Điện áp: 220-240V. ✅Chất liệu: pha lê K9. ✅Số lượng hạt pha lê: 585 hạt. ✅Kích thước: Ø1000*H1600mm. ✅Số lượng bóng: 41 bóng. ✅Đuôi đèn: E14.

  Đèn chùm pha lê Euroto CFL-09

  22.500.000 đ 37.500.000 đ
  ✅Điện áp: 220-240V. ✅Chất liệu: pha lê K9. ✅Số lượng hạt pha lê: 409 hạt. ✅Kích thước: Ø800*H1200mm. ✅Số lượng bóng: 31 bóng. ✅Đuôi đèn: E14.