Siêu thị điện 24h

Trang chủ Đèn ốp trần pha lê

Đèn ốp trần pha lê

  Đèn ốp trần pha lê Euroto ML-2122

  5.160.000 đ 8.600.000 đ
  ✅Điện áp: 220-240V. ✅Chất liệu: pha lê. ✅Kích thước: L670*W670 mm. ✅Công nghệ: Led tích hợp. ✅Chức năng: điều khiển remote, đổi màu ánh sáng.

  Đèn ốp trần pha lê Euroto ML-2152

  4.440.000 đ 7.400.000 đ
  ✅Điện áp: 220-240V. ✅Chất liệu: pha lê. ✅Kích thước: L600*W600 mm. ✅Công nghệ: Led tích hợp. ✅Chức năng: điều khiển remote, đổi màu ánh sáng.

  Đèn ốp trần pha lê Euroto ML-8032

  1.560.000 đ 2.600.000 đ
  ✅Điện áp: 220-240V. ✅Chất liệu: pha lê. ✅Kích thước: L450*W450 mm. ✅Công nghệ: Led tích hợp. ✅Chức năng: điều khiển remote, đổi màu ánh sáng.

  Đèn ốp trần pha lê Euroto ML-8136

  1.776.000 đ 2.960.000 đ
  ✅Điện áp: 220-240V. ✅Chất liệu: pha lê. ✅Kích thước: L500*W500*H150 mm. ✅Công nghệ: Led tích hợp. ✅Chức năng: điều khiển remote, đổi màu ánh sáng.

  Đèn ốp trần pha lê Euroto ML-8145

  2.100.000 đ 3.500.000 đ
  ✅Điện áp: 220-240V. ✅Chất liệu: pha lê. ✅Kích thước: L600*W600*H150 mm. ✅Công nghệ: Led tích hợp. ✅Chức năng: điều khiển remote, đổi màu ánh sáng.

  Đèn ốp trần pha lê Euroto ML-8146

  2.100.000 đ 3.500.000 đ
  ✅Điện áp: 220-240V. ✅Chất liệu: pha lê. ✅Kích thước: L600*W600*H150 mm. ✅Công nghệ: Led tích hợp. ✅Chức năng: điều khiển remote, đổi màu ánh sáng.

  Đèn ốp trần pha lê Euroto ML-8151

  5.760.000 đ 9.600.000 đ
  ✅Điện áp: 220-240V. ✅Chất liệu: pha lê. ✅Kích thước: L1000*W800*H250 mm. ✅Công nghệ: Led tích hợp. ✅Chức năng: điều khiển remote, đổi màu ánh sáng.

  Đèn ốp trần pha lê Euroto ML-8152

  5.940.000 đ 9.900.000 đ
  ✅Điện áp: 220-240V. ✅Chất liệu: pha lê. ✅Kích thước: L750*W750*H150 mm. ✅Công nghệ: Led tích hợp. ✅Chức năng: điều khiển remote, đổi màu ánh sáng.

  Đèn ốp trần pha lê Euroto ML-8158

  5.160.000 đ 8.600.000 đ
  ✅Điện áp: 220-240V. ✅Chất liệu: pha lê. ✅Kích thước: L850*W650*H300 mm. ✅Công nghệ: Led tích hợp. ✅Chức năng: điều khiển remote, đổi màu ánh sáng.

  Đèn ốp trần pha lê Euroto ML-8160

  4.620.000 đ 7.700.000 đ
  ✅Điện áp: 220-240V. ✅Chất liệu: pha lê. ✅Kích thước: L700*W700*H250 mm. ✅Công nghệ: Led tích hợp. ✅Chức năng: điều khiển remote, đổi màu ánh sáng.

  Đèn ốp trần pha lê Euroto ML-8163

  3.300.000 đ 5.500.000 đ
  ✅Điện áp: 220-240V. ✅Chất liệu: pha lê. ✅Kích thước: L600*W600*H250 mm. ✅Công nghệ: Led tích hợp. ✅Chức năng: điều khiển remote, đổi màu ánh sáng.

  Đèn ốp trần pha lê Euroto ML-8164

  4.980.000 đ 8.300.000 đ
  ✅Điện áp: 220-240V. ✅Chất liệu: pha lê. ✅Kích thước: L750*W750*H300 mm. ✅Công nghệ: Led tích hợp. ✅Chức năng: điều khiển remote, đổi màu ánh sáng.

  Đèn ốp trần pha lê Euroto ML-8165

  5.940.000 đ 9.900.000 đ
  ✅Điện áp: 220-240V. ✅Chất liệu: pha lê. ✅Kích thước: L950*W750*H350 mm. ✅Công nghệ: Led tích hợp. ✅Chức năng: điều khiển remote, đổi màu ánh sáng.

  Đèn ốp trần pha lê Euroto ML-8170

  4.710.000 đ 7.850.000 đ
  ✅Điện áp: 220-240V. ✅Chất liệu: pha lê. ✅Kích thước: L700*W700*H250 mm. ✅Công nghệ: Led tích hợp. ✅Chức năng: điều khiển remote, đổi màu ánh sáng.

  Đèn ốp trần pha lê Euroto ML-8177

  4.038.000 đ 6.730.000 đ
  ✅Điện áp: 220-240V. ✅Chất liệu: pha lê. ✅Kích thước: L680*W450*H250 mm. ✅Công nghệ: Led tích hợp. ✅Chức năng: điều khiển remote, đổi màu ánh sáng.

  Đèn ốp trần pha lê Euroto ML-8178

  4.260.000 đ 7.100.000 đ
  ✅Điện áp: 220-240V. ✅Chất liệu: pha lê. ✅Kích thước: L600*W600 mm. ✅Công nghệ: Led tích hợp. ✅Chức năng: điều khiển remote, đổi màu ánh sáng.